Rezervare bilete on-line


PARC AUTO

La momentul actual parcul întreprinderii “Ruta-Prim Service” dispune de peste 40 autobuze de capacitate mare de pînă la 56 locuri și de peste 200 unități de transport auto, de la 7 locuri pînă la 21 locuri. Întreprinderea mai dispune și de o bază materială tehnică, dotată cu utilaj pentru întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și deservire tehnică a acestora, cu specialiști în domeniul respectiv.

Baza de deservire tehnica are o parcare cu o capacitate de 35 locuri de parcare pentru autobuze, cu 4 locuri de deservire tehnica, loc pentru spalatorie auto si desigur loc special amenajat pentru alimentarea vehiculelor.

SETRA
Bucuresti-Chisinau
SETRA
Bucuresti-Chisinau
SETRA
Bucuresti-Chisinau
SETRA
Bucuresti-Chisinau
Vezi tot autoparcul

În domeniul acesta ne considerăm experţi, afîndu-ne, totodată, într-un proces continuu de dezvoltare şi îmbunătăţire a serviciilor oferite clienţilor în condiţii de operativitate, eficienţă şi siguranţă maximă. La întreprindere activează peste 350 de salariați. Din administarția intreprinderii face parte serviciul contabilitate, serviciul juridic, serviciul resurse umane, serviciul transport auto, servicii de reparații și deservire tehnică. Întreprinderea beneficiază de personal înalt calificat şi bine organizat. Printre specialiști se numără managerul serviciului transport auto pentru călători, inginerul șef, inginerul mecanic, mecanici auto, lăcătuși auto, vopsitor auto, șoferi, precum și alți specialiști în domeniu.